Blommeland Kleuterskool
B l o m m e l a n d
Kleuterskool en Creche / Nursery school and Creche
Eloffsdal X3, Pretoria, Gauteng
Klein begin kan oorwin
Tel: 012 - 335 0539
Cel: 066 227 6450
e-Mail: info@blommeland.co.za
Tuis / Home

Indeks / Index
Fooie / Fees
Nuus / News
Fotos / Photos
Padkaart / Street map
Vorms / Forms
Dokumente / Docs
Kontak / Contact

Skakels / Links
SA Schools
Kleuters
VVOS
COVID 19

Vorms / FormsOns behou die reg om die inligting in hierdie dokumente enige tyd te verander. /
We reserve the right to change the information on these documents at any time.

Algemene informasie / General information
Blommeland grondwet / Blommeland constitution
Inskrywingsvorm / Entry forms
Meer oor jou Kind / More about your Child
Kind se identiteit / Child Identity
Nood kontak vorm / Emergency contact form
Kind se medisyne / Child medicine
Weeklikse ondersoek van kind / Child weekly screening